Portál Práce


Řídící pracovníci v oblasti marketingu

Popis pozice

pracoviště Kroměříž (Ředitelství sociálních služeb města Kroměříže)
- SŠ/VŠ vzdělání, znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B, zkušenost v oblasti přípravy a realizace projektů min. 1 rok, znalost příslušné legislativy související s oblastí sociálních služeb, analytické, systematické a koncepční myšlení, silná orientace na výsledek
- 10. platová třída, Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 1, zápočet roků podle započitatelné praxe, 5 týdnů dovolené
- Písemné přihlášky, včetně případného souhlasu se zpracováním osobních údajů na dobu 1 roku od data odeslání těchto materiálů k účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici, doplněné: životopisem s přehledem dosavadní praxe a odborných znalostí a dovedností, originálem výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce (stačí doložit při vlastním výběrovém řízení), ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, motivačním dopisem, esejí o představě vykonávané pozice projektového manažera
Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení, popř. titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo telefonu, datum a podpis
- Žádost bude v tištěné podobě doručena v označené obálce "Výběrové řízení - projektový manažer" nejpozději do 27. července 2018 do 12:00 hod. Na později doručené žádosti nebude brán zřetel
- Adresa pro doručování: Sociální služby města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, vedoucí personálního a mzdového oddělení Ing. Eva Kupčíková, 767 24 Kroměříž. Práce s PC
Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


Základní informace o pozici


Řídící pracovníci v oblasti marketingu


Střední všeobecné vzdělání s maturitouLokalita

  • Kroměříž

Kontaktní údaje


Eva Kupčíková
+420 573 500 766,724 248 972

Obor

Management
Cestovní ruch, gastronomie

Benefity

  • Dovolená navíc

Plat

18200 - 0 Kč


Odpovědět na inzerát