Portál Práce


Všeobecní administrativní pracovníci

Popis pozice

Místo pracoviště:
- pracoviště Odboru dopravy MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi

Prvotní kontakt:
- podání písemné přihlášky do výběrového řízení

Upřesňující údaje:
- Charakteristika vykonávané práce: provádění evidenčních úkonů na úseku evidence vozidel včetně souvisejících prací.
- Zájemci, kteří splňují předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem, mohou do výběrového řízení posílat své písemné přihlášky se všemi předepsanými náležitostmi a přílohami na adresu MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Masarykovo nám. 1, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, v označené obálce "VŘ-EVIDENCE VOZIDEL" do 23.10.2017.
- Písemná přihláška zájemce musí obsahovat: jméno, příjmení a titul zájemce, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (nebo dokladu o povolení pobytu, jdel-li o cizího státního občana), datum, vlastnoruční podpis uchazeče, tel. kontakt.
- K přihlášce zájemce dále přiloží: strukturovaný životopis s uvedením údajů o průběhu dosavadních zaměstnání, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních občanů obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; souhlas s nakládáním s osobními údaji pro účely výběrového řízení.
- PŘIHLÁŠKY NELZE POSÍLAT ELEKTRONICKY.
- Předpoklady: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou. Dle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.: státní občanství ČR, případně cizí státní občan s trvalým pobytem na území ČR, starší 18 let, způsobilost k právním úkonům a bezúhonnost.
- Požadavky: praxe ve státní správě či samosprávě vítána, schopnost samostatné práce, uživatelská znalost práce na PC, flexibilita a spolehlivost, osvědčení o vykonání zkoušky zvláštní odborné způsobilosti při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel vítáno.
- Více informací na www.brandysko.cz, sekce volná pracovní místa.

Zaměstnanecké výhody:
- stravenky


Základní informace o pozici


Všeobecní administrativní pracovníci


Střední všeobecné vzdělání s maturitouLokalita

  • Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Kontaktní údaje


Petr Fehér
+420 321 690 930 0

Obor

Administrativa

Plat

15780 - 23730 Kč


Odpovědět na inzerát