Portál Práce


zpět na výpis

Nezaměstnanost v ČR klesla

13.04.2015

Již jsme vás informovali o zlepšování situace v oblasti trhu práce – jednalo se o zvýšení průměrné mzdy, díky čemuž si polepšila průměrně jedna třetina obyvatel. Podle posledních údajů Úřadu práce se však dostavilo zlepšení situace i v jiných oblastech. Mezi únorem a lednem, tohoto roku, došlo ke snížení počtu nezaměstnaných. Konkrétně šlo o snížení ze 7,7 % na 7,5 %. Pro někoho se to může jevit jako malá změna, není to však pravda. I tyto malé kroky ke zlepšení jsou velmi podstatné.

Obecně můžeme říci, že se Česká republika řadí mezi země, jejichž míra nezaměstnanosti je velmi nízká. Nejsme na tom o moc hůře než-li v našich sousedních zemích jako je Německo, a nebo například Rakousko. Mluvíme zde o celoevropském srovnávání míry nezaměstnanosti.

Můžeme uvést ještě jedno malé srovnání – v loňském roce dosahovala míra nezaměstnanosti 8,6 %. Dnes je to 7,5 %, což ve výsledku činí snížení počtu nezaměstnaných osob o více jak 77 000.  Úřad práce odůvodňuje tuto pozitivní změnu hned několika faktory. Jedním z nich je například mírná zima, díky čemuž mohlo řada lidí, jejichž práci ovlivňuje počasí, začít pracovat dříve. Dále je zde faktor přibývání nových pracovních míst. V neposlední řadě se také neustále vylepšuje komunikace mezi úřadem práce a mezi zaměstnavateli. Snížení nezaměstnanosti proběhlo hned v 76 regionech České republiky. Pouze v jednom regionu došlo ke zhoršení, a to v Jeseníku o 0,2 %.

Tím, že vznikla řada nových pracovních míst, se uvolnily pracovní pozice. Tato místa byla především ve zpracovávatelském průmyslu. Bylo to z  důvodu, že za poslední dobu zaznamenal tento průmysl pozitivní vzrůst, jelikož velmi přispěl k hrubému domácímu produktu. Ke všemu si odborníci myslí, že by mělo docházet k dalším nárůstům pracovních pozic. Nejedná se však pouze o průmysl, ale také o sektor služeb. Odborníci tvrdí, že by vlivem vzniku těchto míst, mělo v rámci několika dalších měsíců dojít ke snížení nezaměstnanosti až pod 7 %. Což je hranice, která byla naposledy zdolána v roce 2012.

Úřady očekávají další zlepšení vlivem počasí. Lepší počasí umožní řadě lidem si buď najít sezónní práci, a nebo naopak pokračovat na stavbách, které bývají v zimě přerušeny. Díky nastupujícímu jaru se také otevírají nové pracovní pozice například v oblasti turismu.

Co se týče míry nezaměstnanosti, v různých krajích v ČR, tak samozřejmě je v Praze nejmenší procentuální nezaměstnanost – a to pouhých 5,4 %. Na druhé straně je však Ústecký kraj, který hlásí míru nezaměstnanosti celých 10, 7 %. Lépe na tom nejsou ani na Bruntálsku, kde je hodnota vypočítána na 13,9 %. Stejně můžeme doložit podle propočtů, že v současné době připadá na jedno volné místo 7,9 uchazečů. Tahle hodnota je nejnižší za posledních šest let. Za to na Bruntálsku je na jedno pracovních místo rovnou 39 uchazečů.