Portál Práce


zpět na výpis

Daňové přiznání za rok 2014

05.04.2015

Rok s rokem se sešel a mi se zase musíme připravovat na vyplňování daňového přiznání za rok 2014. Musí být vyplněné a odevzdané do konce března, co však nesmíme opomenout a co jsou nejdůležitější body tohoto přiznání? To vše se dozvíte v tomto článku.

Každý rok se daňové přiznání o něco málo změní. Je tomu tak i pro přiznání za rok 2014. Nejedná se však o razantní změny, je to spíše jen několik kolonek navíc,případně tyto kolonky jinde zase zmizely. Teď je už čistě na vás, zda-li si přiznání vyplníte a zpracujete sami, či máte kolem sebe šikovného účetního, který to udělá za vás. Pokud se však pustíte do vyplňování sami, můžete využít i různých formulářových předloh na internetu, které vám pomohou a navedou vás.  
 

Změny :

  • Jednou ze změn, které bychom si měli všimnout, je znovuzavedení slevy na poplatníka pro důchodce. Ti si v daňovém přiznání mohou odečíst z vypočtené daně 24 840 korun za rok.
  • Další změnou je sleva za umístění potomka ve školce, a nebo v jiném předškolním zařízení. Pro rok 2014 si bude moci jeden z rodičů odečíst, jako daňové zvýhodnění, za každé dítě v tomto předškolním věku částku ve výši minimální mzdy – což pro rok 2014 činilo 8 500 korun. To je pro rodinu značné polepšení, nesmíme však opomenout, že k tomuto daňovému zvýhodnění je zapotřebí donést potvrzení z dané školky či jiného zařízení. Již jsme vás informovali, že pro rok 2015 nastává v oblasti daňového zvýhodnění změna – jako předškolné si rodiče budou moci odečíst namísto 8 500 korun - 9 200 korun. Na to si ale budou muset rodiče ještě chvilku počkat.
  • Další pozitivní novinkou jsou vyšší limity na odečtení darů. Za dobročinnost si teď bude moci odečíst fyzická osoba 15% z daňového základu a právnická soba 10%.
  • Jednoho nově zavedeno pojmu si ale můžeme všimnout, nazývá se  - bezúplatné příjmy. Pojem byl zaveden z důvodu zrušení zákona o dani darovací a dědické – jednalo se o leden 2014. Díky tomu se tato daň z daru či dědictví přesunula k dani z přijmu. Člověk který dostane něco darem, popřípadě něco zdědí, bude muset tyto příjmy zdanit, pokud se nebude jednat o zákonné osvobození od daně.

Je však i několik momentů, kdy se daně platit nebudou :

  • Jedním z nich je například motivační příspěvek u studentů. Je pravda, že někdo by si nemusel být jistý, co si pod tímto pojmem představit – jedná se o stipendium a příspěvek pro studenta na jeho ubytování, stravování, dojíždění a další. U středoškolského studenta se motivační příspěvek zvýšil z 2 500 korun na rovných 5 000 korun a u vysokoškolských studentů se zvýšil z 5 000kč na 10 000kč.
  • Tohle však není jediná oblast, kde je student zproštěn daně. Druhým případem jsou příjmy učňů a studentů, kteří jsou zrovna na praktickém výcviku/přípravě. Ti jsou od daně z příjmu osvobozeni.
  • V neposlední řadě se také zvýšil limit pro osvobození příležitostných příjmů. V tomto případě jde pouze o příležitostný příjem, nikoli o pravidelný. Osvobození bylo navýšeno ze 20 tisíc korun na 30 tisíc korun. Pod pojmem příležitostný příjem si můžeme představit například prodej sezónní zeleniny či ovoce, a nebo například pronájem nějaké movitosti.

Pokud jste úspěšně zvládli vyplnit formulář, tak jej již jen podepište a odneste na finanční úřad. Také je možné na úřadech odevzdat černobílý arch. Běžně se používá růžový formulář, ale pokud jste si jej doma vytiskly a všechno po obsahové a grafické stránce odpovídá originálnímu, není problém odevzdat formulář v této podobě.

Pokud byste potřebovali další informace o daňovém přiznání za rok 2014 – na internetových stránkách ministerstva financí vám zodpoví takřka každou otázku.

Další sekce, kterou je důležité zmínit, je daňové přiznání pro OSVČ. Podnikatelé samozřejmě každý rok odevzdávají daňové přiznání z jejich příjmů, k tomu však musí ještě odevzdat jejich příjmové výdajové hodnoty kvůli zdravotnímu pojištění a správě sociálního zabezpečení. Formuláře spjaté s těmito hodnotami se ve svých základech nijak razantně nezměnili, až na některé maličkosti. Veškeré potřebné formuláře a informace jsou vypsány na internetových stránkách České správy sociálního zabezpečení.