Portál Práce


zpět na výpis

Prémie versus odměny

14.12.2014

Ocenění zaměstnance za pracovní výkon a nasazení nemusí být pouze prostřednictvím jeho základní mzdy, ale mimo ni i formou prémie nebo mimořádné odměny. Tento způsob odměňování není využíván pouze jako prostředek ocenění zaměstnance, ale velice často se jedná o motivační prvek pro stimulaci jeho následných výkonů. Některé společnosti mohou používat odměny i jako nástroj k docílení konkrétního cíle. Pro přidělování a vyplácení odměn a prémií platí různá kritéria a podmínky.

Na začátku je důležité si uvědomit, že prémie a mimořádná odměna není totéž.

Pro přidělování prémii jsou již předem stanovená a jasně daná kritéria, nebo-li ukazatele, podle kterých se vyplácí určitá částka zaměstnanci za jejich splnění. Tato kritéria jsou zapsána v kolektivní smlouvě nebo ve mzdovém či prémiovém řádu společnosti. Prémie představuje relativně samostatnou formu mzdy, jedná se však spíše o doplněk k základní mzdě. Zpravidla ji označujeme za jednorázové mzdové zvýhodnění, ne vždy však musí být pouze jednorázová, může se opakovat i v určitých intervalech. Jednorázová prémie je tedy mzdové zvýhodnění pro zaměstnance, které dostává za mimořádně uspokojivé plnění pracovních povinností.

 

Existuje několik druhů prémií :

 • Výkonnostní prémie
 • Prémie za kvalitu
 • Prémie za úsporu nákladů
 • Prémie za přítomnost
 • Protiúrazové prémie, tedy za snížení počtu pracovních úrazů
 • Termínové prémie, dodržení termínu
 • Prémie za zvýšení výkonu

 

Další formou odměňování jsou tzv. mimořádné odměny. Ty se od prémií liší především tím, že zde nejsou zcela jasně daná pravidla pro jejich přidělování. Zaměstnanec tedy předem neví, jaká bude jejich výše a zda-li mu budou vůbec přiděleny. Odměny jsou vypláceny jak ve státním sektoru, tedy v oblastech státní a veřejné správy a služeb, tak i v privátním – podnikatelském - sektoru. V soukromém sektoru jsou přidělovány dle vlastní úvahy zaměstnavatele, kdy musí být zachovány jisté zásady rovnosti zacházení. Na rozdíl oproti státnímu sektoru, ten nemůže odměny přidělovat na základě sice vysoce kvalitní, ale standardní práce zaměstnance – odměny jsou udělovány za splnění zcela mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu.

 

Typy odměn :

 • Výkonnostní odměny  - odměna za mimořádný samotný dosažený výkon a jeho kvalitu
 • Gratifikace – příspěvek na dovolenou a další
 • Odměna za pracovní chování
 • Stabilizační čili věrnostní odměny