Portál Práce


zpět na výpis

Podpora v nezaměstnanosti

07.12.2014

Pokud se dostanete do situace, kdy přijdete o práci nebo pro vás bude výhodnější ji opustit, je dobré znát pár základních informací a faktů, jak se s touto situací nejlépe vypořádat. Prvotní východisko najdete na Úřadu práce, který vám pomůže s hledáním nového zaměstnání, získáním nové kvalifikace a zmírní i vaše finanční ztráty.

Pokud jde konkrétně o zmírnění výpadku příjmu, můžete si zažádat o takzvanou podporu v nezaměstnanosti. Co to je podpora v nezaměstnanosti, jaké podmínky musíte splnit, abyste na ni dosáhli a v jaké výši se pohybuje?

Pokud přijdete o zaměstnání, je nutné do tří pracovních dnů zažádat o pomoc při zprostředkování nového zaměstnání a o podporu v nezaměstnanosti krajskou pobočku Úřadu práce České republiky, a to v místě vašeho trvalého bydliště. Je třeba mít na paměti, že nárok na podporu není automatický, musíte si o něj tudíž zažádat. Přitom je nutné splnit podmínky stanovené zákonem o nezaměstnanosti. Musíte být občanem České republiky, musíte být zapsáni jako uchazeči o zaměstnání, po dobu 12-ti měsíců vykonávat činnost, která zakládala povinnost odvádět důchodové pojištění. Tyto podmínky se vztahují na poslední 2 roky od zažádání o podporu. Pokud jsou splněny, vzniká vám nárok na podporu.

 

Co se týče délky doby pobírané podpory a její výše, je jasně stanovená zákonem. Nezaměstnaní do věku 50-ti let pobírají podporu po dobu 5-ti měsíců, ve věku 50-55-ti let 8 měsíců a lidé starší 55-ti let po dobu 11 měsíců. Výše podpory je vypočítána z vaší průměrné čisté měsíční mzdy. První 2 měsíce pobíráte 65%, další 2 měsíce už jen 50% a po zbývající dobu 45% z průměrné čisté měsíční mzdy. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti je 14 157,- Kč a  maximální výše podpory při rekvalifikaci  je pro rok 2013 stanovena na 15 866,- Kč měsíčně. Co je dobré vědět: pokud váš zaměstnavatel s vámi neukončil pracovně právní vztah, nýbrž vy sami jste bez udání vážného důvodu ukončili pracovní poměr s vašim zaměstnavatelem a nebo jste se spolu dohodli – výše podpory činí po celou dobu pouze 45% ze mzdy. Po skončení období pobírání podpory v nezaměstnanosti budete dostávat již jen sociální dávku, která na měsíc činí 3 200,- Kč, a to v případě, že vykazujete požadovanou aktivitu. Pokud tuto aktivitu nevykazujete, získáte jako životní minimum pouze 2 200,- Kč.

Může se však stát, že vám nárok na podporu v nezaměstnanosti nevznikne. Tato situace nastane v případě, kdy jste hrubě porušili pracovní povinnosti a následkem toho s vámi zaměstnavatel ukončil pracovní poměr. Dále můžete přijít o nárok na podporu, jestliže vám vznikl nárok na tzv. výsluhový příspěvek, který je vyšší, než-li samotná podpora. Pokud je však výsluhový příspěvek či příspěvek ze služby nižší než podpora, náleží vám tato ve výši rozdílu maximální výše podpory a  příspěvku. Rovněž vám nevzniká nárok na podporu, pokud pobíráte starobní důchod, nemocenské dávky, podporu při rekvalifikaci  nebo jste ve výkonu vazby.