Portál Práce


zpět na výpis

Motivace zaměstnanců

16.11.2014

Řada manažerů i ředitelů podniků a firem si neuvědomuje, jak velký potenciál ve své společnosti mají. Nedoceňují skutečnost, že by jejich podnik mohl mnohem lépe prosperovat, kdyby se více zaměřili na své zaměstnance. Je totiž pravdou, že správným přístupem k zaměstnancům a jejich motivací lze významně ovlivnit – zvýšit jejich pracovní výkon a celkový přístup k práci. Což má za následek vyšší prosperitu a větší konkurenceschopnost pro podnik či firmu.

Je důležité znát několik základních bodů týkajících se motivačního programu. Jednou z priorit je vědomí, že je třeba se v tomto programu zaměřit jak na celou skupinu zaměstnanců, tak i na samotné jednotlivce a jejich potřeby. Sledováním těchto potřeb a jejich následnou stimulací lze dosáhnout lepších výsledků. Každý jedinec má jistý model chování, ve kterém je zakódován samotný motiv jednání tohoto pracovníka. Motivů pro výběr určitého modelu chování za dané situace je celá řada a navzájem se ovlivňují.. Většinou je ale pouze jeden z nich dominantní a ten následně určuje model chování. Je jen na vás najít tento motiv.

 

Dalším z významných motivačních prostředků je finanční ohodnocení, ale samo o sobě není nikdy dostačující. Motivace skrze peníze je totiž málokdy tak účinná jako jiné motivátory. Člověk nechodí do práce pouze za účelem výdělku peněz potřebných k uspokojení jeho životních potřeb, ale právě z důvodu  získání ocenění, seberealizace a sebeuspokojení. K rychlejšímu nalezení těchto motivátorů je dobré znát Maslowovu pyramidu lidských potřeb, která má až na samém konci uspokojování základních fyziologických potřeb a směrem nahoru postupně míří až k seberealizaci člověka či k jeho sebetranscendenci.

 

Tvorba motivačního programu má několik základních kroků. Prvním z nich je vyspecifikovat, co vlastně zaměstnance motivuje a porovnat důvody pro jejich spokojenost s důvody k jejich nespokojenosti. Dále je nutno vymezit oblast,  na kterou bude motivační program směřován. Konkrétně to znamená určit stimulační prostředky v tomto programu. Zjistit výkonnost zaměstnanců v současné době a nastavit si novou očekávanou úroveň. A v neposlední řadě zajistit jistou zpětnou vazbu celého motivačního programu.

 

Motivační stimuly jsou buď hmotné nebo nehmotné a můžeme je rozdělit do několika skupin. Pokud jde o samotné hmotné a nehmotné stimuly, lze jejich prostřednictvím poskytovat nejčastěji tyto výhody :

  • Hmotné – v základu se jedná o samotnou mzdu, odměny a prémie. Dále  mezi ně můžeme zahrnout financování rozšíření kvalifikace, studijních pobytů a stáží, zaměstnanecké benefity v podobě firemního vozidla, bytu, firemní půjčky či pojištění. Může sem být také zařazena spoluúčast na vedení podniku či podíl na zisku.
  • Nehmotné – vytváření pocitu sociální jistoty zaměstnance. Zvýšení pravomocí v práci, povýšení. Dále veřejné firemní ocenění za pracovní výsledky. Utváření kladných vztahů jak mezi kolegy,  tak s nadřízenými apod.