Portál Práce


zpět na výpis

Řeč těla – na co si dát pozor u pohovoru

29.06.2014

V rámci komunikace je třeba věnovat dostatečnou pozornost nejen verbální složce, ale také té neverbální, do které řadíme mimo jiné řeč těla. Svými postoji či pohyby o sobě často můžeme prozradit i to, co jsme původně neměli plánu. To však platí i naopak – díky vhodné a kontrolované řeči těla můžeme zanechat ve druhých lidech velmi pozitivní dojem. A přesně to je cílem u přijímacího pohovoru.

Neverbální komunikace je souhrnem mimoslovních sdělení, která předáváme druhým lidem, ať už se tak děje vědomě, či nevědomě. Většinou však tyto signály vysíláme nevědomě a stejně tak je i přijímáme. Díky dostatečné sebekontrole a znalosti řeči těla lze tedy ovlivnit způsob, jakým na ostatní působíme. Je však třeba (alespoň v rámci možností) zachovat svoji přirozenost, neboť příliš strojená a křečovitá neverbální komunikace může způsobit právě opačný efekt a působíme nevěrohodně. A jak je známo, špatný první dojem se napravuje jen stěží.

Znát zákonitosti mimoslovní komunikace je velmi užitečné nejen z pohledu vlastního vyjadřování, ale také díky možnosti takzvaně číst v řeči těla druhých. To nám umožňuje poznat momentální emocionální stav našeho komunikačního partnera, jeho rozpoložení, reakci na sdělenou informaci anebo vztah k nám. Vysílané signály mohou někdy být v rozporu se slovním sdělením, i v tom tkví výhoda komunikace takzvaně „face to face“, kdy jsme schopni vnímat mnohem více.

Co se týče řeči těla, významnou roli hraje především držení těla, postavení rukou a nohou, mimika obličeje, pohledy očí a jiné. Mnohé prozradí také vzdálenost mezi komunikujícími či jejich vzájemné doteky. Nejvýznamnější výpověď těla údajně podávají ruce, neboť dokáží o jedinci hodně prozradit a jejich pohyby se ovládají jen velmi těžko.

Poznatků o řeči těla lze využít také u pohovoru. V dnešní době je značné množství personalistů proškoleno takovým způsobem, aby byli schopni analyzovat uchazeče i na základě jeho mimoslovního projevu. A personalisté bez patřičného školení vnímají řeč vašeho těla také, ovšem pouze podvědomě, a tak si nedokážou veškeré vysílané signály vhodně interpretovat. Ať tak či onak, naše neverbální komunikace silně působí na naše okolí a také u pohovoru sehrává důležitou roli.

Uveďme si nyní příklady několika gest či poloh, kterými vysíláme jisté informace. Pokud kupříkladu jemně nakloníme hlavu ke straně, nakloníme se blíže k partnerovi, dotkneme se brady či hřbetu nosu, potom dáváme najevo svoje zaujetí, zájem o dané téma hovoru. Také tato gesta vypovídají o naší pozornosti, zvědavosti či zamyšlení se. Naopak nezájem, únavu, nesoustředěnost nebo snahu o ukončení dáváme najevo třeba pohledem upřeným ke stopu, masírováním čela, pohráváním si se šperky či s oblečením. V případě, že stojíme v opozici, vyjadřujeme nadřazenost a autoritu, můžeme překřížit paže na hrudi, zvednout obočí nebo koutek úst, také přivřít oči anebo mít ruce v kapsách. Známý výraz autority a nadřazenosti je posed s jednou nohou přes nohu (dotýkající se v kotníku) a rukama zkříženýma na temeni hlavy.

Nelze však o druhém usuzovat pouze z několika „přečtených“ gest či poloh, je třeba vnímat více signálů zároveň a mít také na paměti okolnosti komunikace, zdravotní stav našeho partnera, únavu a jiné vnější vlivy. Tak například ruce překřížené na hrudi mohou znamenat již zmiňovanou opozici a nelibost, ale také obranu, nepohodlí či chlad. Navíc jsou patrné rozdíly v neverbální komunikaci ženy a muže. Pro ženy je typické, že při komunikaci stojí k sobě blíže, déle se dívají při hovoru do očí, jsou všímavější a více se zaměřují na detaily, využívají více úsměvů a tak podobně. U mužů je zase běžné, že při komunikaci příliš nepoužívají doteky, své posluchače obvykle déle sledují nebo se rádi předvádějí před osobou, která je zaujme.

Ne nadarmo se říká, že oči jsou oknem do duše, proto bychom se na ně při komunikaci měli vždy zaměřit. Doporučuje se pohled přímý, vzbuzující zájem či respekt, ovšem ne příliš dlouhý, aby našeho partnera neobtěžoval, případně by mohl působit jako výzva. Pohled odvrácený směrem dolů signalizuje přátelský postoj a úmysl spolupráce.

Při pohovoru tedy dbejte nejen na svá slova, ale také na slova vašeho těla – pouze souhrou těchto složek můžete dosáhnout požadovaného cíle.