Portál Práce


zpět na výpis

Personální agentury

14.05.2014

Pokud hledáte zaměstnání, jednou z možností je obrátit se na personální agenturu. Těchto agentur existuje značné množství a jejich nespornou výhodou je, že se na těchto místech koncentruje větší počet pracovních nabídek, čímž se vám hledání usnadňuje a navíc se zvyšuje pravděpodobnost úspěchu nalezení zaměstnání vhodného právě pro vás.

Činnost personální agentury je velmi podobná činnosti úřadu práce, avšak jedná se o komerční instituci. Zaměřuje se na výběr uchazečů o zaměstnání dle požadavků zaměstnavatele, zajišťuje tak poptávku společností po pracovní síle. Většina personálních agentur se soustředí pouze na vybrané obory, ovšem existují také agentury se širším zaměřením.

Výběr vhodných uchazečů o zaměstnání není jedinou činností personálních agentur – ty často poskytují také kariérní poradenství, testování pracovních předpokladů, personální audity, případně další vzdělávání uchazečů. Dále personální agentura může poskytovat služby v oblasti takzvaného outplacementu, což je péče o odcházející zaměstnance při hromadném propouštění a jejich následná podpora při hledání nové pracovní pozice. Vedlejším produktem kvalitního outplacementu je zároveň i motivace těch zaměstnanců, kteří ve firmě zůstávají. Jako další specializaci některých personálních agentur zmiňme ještě například HR marketing, který buduje a podporuje image společnosti jako atraktivního a kvalitního zaměstnavatele. Díky tomu pak může firma lépe obstát ve tvrdé konkurenci na trhu práce a udržet si klíčové zaměstnance společnosti.

Někteří uchazeči mohou mít ze spolupráce s personální agenturou obavy, neboť první fáze výběrového řízení probíhá právě v prostředí agentury, nikoliv přímo u potenciálního zaměstnavatele. Tento fakt je ovšem pro uchazeče pozitivní, v personální agentuře se totiž můžete dozvědět spoustu zajímavých informací, rad a doporučení, které následně uplatníte v dalším kole přijímacího řízení, a které pro vás mohou pozitivně ovlivnit výsledek celého procesu.

V personální agentuře komunikujete s personálním konzultantem, který vás zastupuje jakožto svého klienta. Tento konzultant má za úkol na jednu stranu zhodnotit vaše možnosti a předpoklady pro výkon dané činnosti, zároveň vám také může poradit, jaké jsou vaše možnosti na trhu práce, jaké máte případné nedostatky v životopise či průvodním dopise, na co se zaměřit při komunikaci a jak se co nejlépe připravit na možný pohovor. Také se můžete dozvědět důležité informace o zaměstnavateli či o průběhu pohovoru – z jakých částí se může skládat, zda budete vyplňovat nějaké testy, v jakém jazyce bude pohovor probíhat, a podobně. Díky personální agentuře můžete tedy získat nespornou výhodu oproti těm uchazečům, kteří jejích služeb nevyužili a kontaktovali rovnou danou společnost.

Typy personálních agentur

V České republice existuje více typů personálních agentur – ty se dělí dle cílových skupin uchazečů a dle způsobu jejich vyhledávání.

  • Využití databází – jedná se o vyhledávání uchazečů například z databází pracovních úřadů anebo z databází internetových pracovních portálů, kde je registrace pro uchazeče zdarma.
  • Inzerce pracovních pozic – databáze úřadů práce či databáze internetových pracovních portálů fungují zároveň jako inzertní místa pracovních příležitostí. Zájemce o některou z pozic má tak možnost kontaktovat buď personální agenturu, nebo přímo zaměstnavatele. V tomto případě bývá inzerce pro zaměstnavatele zpoplatněna, ovšem pro uchazeče je vždy zdarma.
  • Přímé vyhledávání (executive search) – vhodný kandidát na požadovanou pozici je v tomto případě osloven přímo personální agenturou, která jej vyhledala na základě jeho odpovídajících zkušeností a schopností. Obvykle se tohoto typu vyhledávání využívá u vyšších a vedoucích pozic. V případě zájmu tohoto kvalifikovaného odborníka o novou pozici většinou již není nutné další školení či příprava, což je nesporná výhoda tohoto typu vyhledávání.

Agenturní zaměstnání

Některé personální agentury poskytují i takzvaný outsourcing zaměstnanců, kdy agentura poskytne dané firmě zaměstnance, kterým vzniká pracovní poměr s personální agenturou, nikoliv firmou, ve které činnost vykonávají. Agentura také zaměstnancům následně vyplácí mzdu. Většinou se jedná o méně kvalifikované pracovní pozice, kde převažuje kvantita požadovaných pracovních sil nad kvalitou, těchto služeb využívají zejména větší podniky.

V případě vašeho zájmu o využití služeb personální agentury je dobré si nejdříve zjistit, jaké zkušenosti s ní mají jiní uchazeči, jaké postavení zaujímá agentura na trhu práce a zda má již nějakou tradici. Solidní personální agentury nevyžadují od uchazečů vstupní poplatky, neboť jim za služby platí firmy, pro které vyhledávají vhodné zaměstnance. Ty nejlepší z personálních agentur jsou členy Asociace poskytovatelů personálních služeb.